MF header

SKL keuren

Waarom SKL keuren?

Een goed onderhouden spuitmachine is de basis om efficiënt met gewasbeschermingmiddelen om te gaan en een optimaal resultaat te bereiken. Met een goedgekeurde spuitmachine wordt over- en onderdosering van gewasbeschermingsmiddelen en ongewenste emissie tegengegaan. Een ander positief punt is dat spuitmachines door de keuring in goede conditie blijven. Zo wordt ongewenst stilstand tijdens het groeiseizoen voorkomen. Tijdens de periodieke keuring worden alle punten van de spuitmachine gecontroleerd en nagemeten die van belang zijn om tot een goed werkende machine te komen. Deze keuring vindt elke 3 óf 6 jaar plaats afhankelijk van het soort machine en is gebaseerd op verordeningen van het Hoofdproductschap Akkerbouw en de productschappen Tuinbouw en Zuivel. 

Wat kunt u doen voordat u de veldspuit laat keuren

Voordat u naar de SKL keuring gaat:

Inwendig

 1. Vul de tank gedeeltelijk met water
 2. Voeg een schoonmaakmiddel toe; Keuze schoonmaakmiddel hangt af van de gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt zijn: 
 • Groeistoffen: 250 gram soda per 100 liter water
 • Oliehoudende middelen: Teepol of afwasmiddel
 • Hardnekkige middelenresten: Primaclean

      3. Zorg dat het gehele systeem goed wordt doorgespoeld en dat alle filters ook schoon zijn.

 • besteed extra aandacht aan het reinigen van doppen en filters
 • Staalborstels en andere harde voorwerpen zijn uit den boze!
 • Houd de onschuldig uitziende doppenborstel weg van kinderen
 • Blijf zelf in de frisse lucht als u de tank inwendig borstelt.

Uitwendig

Reinig met een gematigde druk (15-20 bar), met warm water en schoonmaakmiddel. Een borstel heeft meer effect en is aangenamer dan reinigen met een hogedrukspuit en koud water!

Houdt tijdens het reinigen de regels van het lozingenbesluit in acht.

Aanbieden Spuitmachine voor de keuring:

Om de keuring compleet en veilig te kunnen uitvoeren moet aan de volgende voorwaarde voldaan worden. Als dit niet het geval is kan de machine geweigerd worden. 

 • De machine moet in- en uitwendig goed schoon zijn
 • De machine moet veilig zijn om aan te werken (denk om aftakas afscherming)
 • De machine moet compleet zijn (denk om vulzeef)
 • Alle doppensets die bij de machine horen moeten worden getest. 
 • Voorafgaand aan de keuring wordt door het keuringsstation een keuringsopdracht ingevuld om de afspraken m.b.t. de keuring vast te leggen. 
 • De tank moet minimaal half gevuld zijn met schoon leidingwater. 

Mocht u vragen hebben met betrekking tot welke eisen er gesteld worden aan de spuit, staat Slootsmid u hierbij graag te woord of raadpleeg de folders van SKL door hier en hier te klikken.

Om alle veranderingen in de periodieke keuring van verdeelapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen. Volgt u dan deze link.

Om nog meer informatie te krijgen over bijvoorbeeld uw spuitdoppen en uw spuitbeeld is hier nog een informatieve site!

Voor een afspraak en vragen kunt u contact opnemen met:

Mark Sprenkelder

tel: 0545-745043

e-mail: werkplaats.borculo@slootsmid.nl