Subsidie op duurzame landbouw investeringen

Investeren in duurzame landbouwmachines en mestverwerking.


Vanaf 20 december 2021 kunt u 60 tot 75 % subsidie ontvangen om de landbouwsector economisch sterker te maken na uitbraak van het coronavirus. 
Dit is het moment om te investeren in duurzame landbouwmachines en/of in mestverwerking. 

De subsidie beschikbaar voor investeringen in o.a.

  • Precisielandbouw en smart farming
  • Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw
  • Landbouwmachines en systemen zoals GPS, opbrengstmeting en NIRS-technieken, niet- kerende grondbewerking machines en veldrobots voor het herkennen en bestrijden van onkruid
  • Mesttechniek, denk hierbij bijvoorbeeld aan mestvergisters, mestverwerkingsinstallaties en mestscheiding


Het subsidiebedrag bedraagt 60% van de investering, voor de jonge landbouwer (t/m 40 jaar) is dit 75%. De minimale subsidie is € 25.000 en het maximale bedrag is € 150.000. Elk bedrijf kan max. voor twee investeringen subsidie ontvangen.