Flingk Instrooitechniek

Slootsmid is dealer van Flingk instrooiers en voedertechniek. Flingk heeft een breed aanbod aan strooiers voor diverse strooisels en situaties.

Diepstrooisel of matten/koematras we maken onderscheid in diepstrooiselboxen en boxen bedekt met matten.
Wanneer dagelijks kleine hoeveelheden gestrooid worden op ligboxen met matten komt u uit bij de elektrische instrooier SE 250 of de hydraulische aanbouwstrooier type Z. Hiermee kunnen kleine hoeveelheden strooisel zeer nauwkeurig gedoseerd en gestrooid worden.
In diepstrooiselboxen moeten grotere hoeveelheden strooisel aangebracht worden en hiervoor zijn de types S, SX, ZX, ZXS en KSS zeer geschikt.
In de tabel hieronder kunt u zien voor welke strooisels de verschillende types strooier geschikt zijn.